Warunki patronatu

Patronat medialny

W ramach patronatu medialnego oferujemy:

 • umieszczenie informacji promujących wydarzenie na stronie events24.pl (informacje przygotowuje i dostarcza organizator, chyba że uzgodniono inaczej);
 • przygotowanie fotorelacji z imprezy i umieszczenie jej na stronie events24.pl;
 • zamieszczenie linku do strony wydarzenia lub Organizatora na stronie opisu imprezy.

W ramach patronatu medialnego oczekujemy:

 • zamieszczenia logotypu events24.pl na plakatach oraz materiałach promocyjnych;
 • przekazania patronowi medialnemu przynajmniej jednej kopii każdego materiału promocyjnego, na którym pojawia się logo i informacja o patronacie;
 • dostarczania na bieżąco wszelkich materiałów merytorycznych o inicjatywie;
 • akredytacji dla naszych reporterów i fotoreporterów;
 • w miarę możliwości wejściówki na imprezę do rozlosowania w konkursie.

Patronat płytowy

W ramach patronatu płytowego oferujemy:

 • zamieszczeniu na portalu informacji o premierze płyty;
 • publikacji materiałów promocyjnych (zdjęcia, recenzje, video, muzyka, promomixy) na stronach portalu.

W ramach patronatu płytowego oczekujemy:

 • zamieszczenia logotypu events24.pl na rewersie płyty oraz oraz materiałach promocyjnych;
 • przesyłania newsów do publikacji;
 • akredytacji na release party i/lub koncert promocyjny danego wydawnictwa płytowego;
 • płyty do rozlosowania w konkursie, jeżeli będzie możliwe.